Tin tức sự kiện

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(12/03/2018)

Công ty cổ phần Bao bì và Má phanh kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào thời gian và địa điểm như sau :

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018 cụ thể như sau :

Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo mẫu đã gửi hoặc download mẫu dưới đây và gửi fax trước giấy xác nhận theo số 0243.8390976 hoặc gửi vào mail htnghia41281@yahoo.com trước ngày 17/03/2018.

( Quý Cổ đông có thể download Giấy xác nhận bằng cách kích chuột phải vào ảnh trên và chọn Save Image as để lưu về máy sau đó in ra và điền thông tin)

 

Video Clip
Giới thiệu doanh nghiệp - Tổng công ty VIGLACERA