Tin tức sự kiện

Hội nghị người lao động và đối thoại người lao động năm 2020

(01/06/2020)

Chiều ngày 30 tháng 05 năm 2020,  tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao Bì và Má Phanh Viglacera. Ban Giám đốc Công ty cùng với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động, kết hợp với việc tổ chức Đối thoại Người lao động quý 2 năm 2020

        Tháng 3 hàng năm, Công ty tổ chức Hội nghị NLĐ cho toàn thể CBCNV. Nhưng, do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức Hội nghị NLĐ bị hoãn. Hiện tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty cùng BCH Công đoàn công ty tổ chức Hội nghị NLĐ kết hợp Đối thoại NLĐ quý 02/2020.

        Tham dự hội nghị, có đầy đủ Ban giám đốc, các trưởng bộ phận phòng ban, nhà máy, các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn cùng 32 đại biểu đại diện cho 78 lao động của Công ty đã về dự hội nghị.

       Hội nghị bắt đầu bằng bản Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng ban, nhà máy; kết quả giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và các ý kiến của người lao động.


Đc Phạm Việt Phương - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả tổ chức hội nghị người lao động cấp phòng ban, nhà máy, kết quả giám sát việc thực hiện TULĐTT và các ý kiến của người lao động

 

       Tại hội nghị, đồng chí Trương Đỗ Tấn - Kế toán trưởng của Công ty báo cáo  tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.  Năm qua BCH Công đoàn đã làm tốt nhiện vụ tham mưu cũng như chủ động phối hợp tham gia cùng chuyên môn thực hiện và ban hành các quy định, quy chế, chế độ chính sách liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của người lao động trong Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, điều kiện làm việc luôn được cải thiện, đời sống người lao động được nâng cao.

Đồng chí Trương Đỗ Tấn - Kế toán trưởng đọc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

 

       Tại hội nghị, đồng chí Đặng Minh Tâm - UV. HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty cũng đã có những chia sẻ về phương hướng, nhiệm vụ của Công ty năm 2020.


Đồng chí Đặng Minh Tâm - UVHĐQT, Giám đốc Công ty

 

        Tại Hội nghị lần này  bầu Ban thanh tra nhân dân, kết quả trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 gồm các đồng chí có tên sau: Đồng chí Lưu Thúy Nguyệt - Trưởng ban, đống chí Nguyễn Thị Lan - Ủy viên, đồng chí Trần Xuân Dũng - Ủy viên.


Các đồng chí trong Ban thanh tra nhân dân ra mắt Hội nghị

 

      Cũng tại Hội nghị cũng đã tiến hành ký cam kết phối hợp công tác năm 2020 giữa Công đoàn và Công ty; Giao ước thi đua 2020.


Lễ ký cam kết phối hợp giữa Ban chấp hành công đoàn và Giám đốc Công ty

 

        Sau gần 3 giờ làm việc nghiêm túc nhưng cũng rất cởi mở, thân thiện; Hội nghị người lao động năm 2020, Hội nghị Đối thoại NLĐ quý 2/2020 của Công ty Cổ phần Bao Bì và Má phanh Viglacera đã thành công tốt đẹp trong sự hân hoan, đoàn kết của các đại biểu cùng tập thể CBCNV về tham dự.

 

Một số hình ảnh của Hội nghị. 

Video Clip
Giới thiệu doanh nghiệp - Tổng công ty VIGLACERA