Tin tức sự kiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(22/05/2020)

Sáng ngày 15/05/2020, tại Showroom Eurotile Công ty cổ phẩn Bao bì và Má phanh Viglacera tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Toàn cảnh đại hội làm lễ chào cờ
 

Về dự Đại hội cổ đông của Công ty có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP; Các ông, bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty; Đại diện đại biểu là cổ đông, người đại diện được cổ đông ủy quyền.

Đại hội đã thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Công ty tới Quý Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu đạt được trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát.

Ông Đặng Minh Tâm - Giám đốc công ty,UVHĐQT  trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019, các nội dung thông qua đại hội và nội dung ủy quyền cho Ban điều hành công ty năm 2020

Bà Phạm Ngọc Bích - trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2019
 

Đại hội đã thông qua việc bầu lại Ban kiểm soát của Công ty. Kết quả bầu cử bà Phạm Ngọc Bích - trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera –CTCP trúng cử vào trưởng ban kiếm soát Công ty, Bà Lưu Thúy Nguyệt - Ủy viên, Ông Hoàng Trọng Nghĩa - Ủy viên.

Video Clip
Giới thiệu doanh nghiệp - Tổng công ty VIGLACERA