Tin tức sự kiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(27/04/2019)

Sáng ngày 25/04/2019, tại Hội trường Công ty CP Bao Bì và Má Phanh Viglacera tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Toàn cảnh đại hội

 

Về dự Đại hội cổ đông của Công ty có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP; Các ông, bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty; các đại biểu là cổ đông, người đại diện được cổ đông ủy quyền.

Đại hội đã thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Công ty tới Quý Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu đạt được trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019; Thông qua việc miễn nhiệm và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Đặng Minh Tâm – Giám đốc công ty,UVHĐQT  trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

 

Ông Quách Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018, các nội dung thông qua đại hội và nội dung ủy quyền cho Ban điều hành công ty năm 2019

 

Bà Phạm Ngọc Bích – trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2018

 

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đối với Bà Lê Thị Khuê và bà Nguyễn Thị Yến, tiếp đó tiến hành công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Kết quả trúng cử ủy viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 gồm các ông: Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – Tổng giám đốc Công ty CPKD gạch ốp lát; ông Đinh Quang Huy – Chủ tịch hiệp hội Gốm sứ và Xây dựng Việt Nam; ông Kiều Bách – Nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao Bì và Má Phanh Viglacera.

Đại hội cũng đã tiến hành Thảo luận tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cổ đông; cũng như các ý kiến, thông tin mà ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại đại hội.

 

 

 

 

Cuối cùng sau hơn 3 giờ tổ chức, đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera cũng đã thông qua nghị quyết của đại hội; các cổ đông cũng nhất trí biểu quyết về nghị quyết Đại hội với tỉ lệ phiếu biểu quyết cao. Đại hội thành công tốt đẹp.

Video Clip
Giới thiệu doanh nghiệp - Tổng công ty VIGLACERA