Tin tức sự kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(26/03/2018)

Chiều Ngày 20/03/2018, Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 tại Hội trường 148 Đại Mỗ- Nam Từ Liêm- TP.Hà Nội

Tới dự đại hội có sự hiện diện của Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc TCT Viglacera, Ông Kiều Bách - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Đặng Minh Tâm – UV. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, các Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cùng các Cổ đông của Công ty. Đại hội đã nghe Ông Đặng Minh Tâm - Giám đốc Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và các giải pháp chỉ đạo thực hiện KHKD năm 2018.

“Ông Đặng Minh Tâm - GĐ Công ty CP Bao bì và Má Phanh Viglacera đọc báo cáo kết quả HĐKD 2017 và KHKD 2018”

“Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động và chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018

“Ông Kiều Bách- CT.HĐQT công ty trình bày Báo cáo của HĐQT, Báo cáo công tác đầu tư, công tác thay đổi nhân sự trong HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

“Bà Nguyễn Thị Yến- UV.HĐQT Công ty cổ phần Bao Bì và Má Phanh  Viglacera phát biểu tại Đại hội”

“Ông Nguyễn Minh Tuấn- P.TGĐ TCT Viglacera phát biểu và chỉ đao tại Đại hội”

Một số hình ảnh tại đại hội:

Cuối cùng sau hơn 3 giờ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera cũng đã thông qua nghị quyết của đại hội và các cổ đông cũng nhất trí biểu quyết về nghị quyết Đại hội với tỉ lệ phiếu biểu quyết cao của toàn thể cổ đông về tham dự Đại hội.

Video Clip
Giới thiệu doanh nghiệp - Tổng công ty VIGLACERA