Tin tức sự kiện

Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera Nhiệm kỳ 2020-2022

(19/03/2020)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/TW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Thực hiện kế hoạch số 164-KH/ĐU ngày 28/8/2019 của Quận ủy Nam Từ Liêm và kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 04/10/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.

9h00 ngày 07/03/2020, Chi bộ Công ty cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera tổ chức:

Chào cờ (Hát Quốc ca, Quốc tế ca)

 

Đại hội của Chi bộ được triển khai trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đại hội chi bộ đã đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết tại Đại hội

 

Thông qua Đại hội, chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ trước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 của chi bộ; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020, và bầu ra BCH chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2022.

           Bầu cử cấp Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 tại Đại hội chi bộ

 

Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ đã tiến hành các bước, quy trình tổ chức và bầu cử theo quy định; nghiêm túc, dân chủ trong việc xem xét, lựa chọn những đảng viên đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Theo đó, tại Đại hội Chi bộ đã bầu ra cấp ủy xứng đáng để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội Chi bộ Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng để hướng đến Đại hội Đảng bộ Quận Nam Từ Liêm trong thời gian tới.

Đ/C  Phạm Quang Tuấn - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng BCH Chi Ủy Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera nhiệm kỳ 2020-2022

 

 

Một số hình ảnh của Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera nhiệm kỳ 2020-2022

Đồng chí: Đặng Minh Tâm - Bí thư chi bộ - Giám đốc Công ty đọc báo cáo chính trị Đại hội chi bộ; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bô nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Phạm Quang Tuấn - Quận ủy viên -  Bí thư Đảng ủy, lên phát biểu.

 

Video Clip
Giới thiệu doanh nghiệp - Tổng công ty VIGLACERA