Sản phẩm
Vỏ hộp carton in Offset
Vỏ hộp gạch Hacera
Mã sản phẩm:

KT vỏ hộp 25.6cm x 8.4cm x 40.6 cm

Loại B nền vàng