Sản phẩm
Vật liệu ma sát

Khẳng định là nhà sản xuất vật liệu ma sát hàng đầu Việt nam. Công ty luôn đi tiên phong và nghiến cứu chế tạo nhiều sản phẩm vật liệu ma sát dùng cho các ngành công nghiệp, thay thế dần cho các sản phẩm nhập khẩu.Đây là thị trường đòi hỏi mức độ và khả năng đáp ứng rất cao không chỉ về vấn đề chất lượng mà còn về sự hiểu biết về nguyên lý hoạt động của từng loại.

Các sản phẩm công ty đã chế tạo thành công: bạc đầu lô bôi trơn dùng trong công nghiệp sản xuất giấy, bạc cán thép, côn máy dập, máy nghiền, máy cắt, máy khoan dùng trong công nghiệp cơ khí, côn máy gạch dùng trong sản xuất vật liệu xây dựng, má phanh cẩu trục, cẩu giàn, côn máy xúc trong san lấp và nâng hạ hàng hóa, ly hợp phao khí tàu thủy và ly hợp máy móc dùng trong sản xuất nông nghiệp…