Sản phẩm
Sản phẩm bao bì

Khách hàng thân  thiết:
 Các Công ty trong TCT Viglacera
 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
 Công ty cổ phần MIKADO Hưng Yên
 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội
 Công ty cổ phần Ngôi sao Bắc Giang
 Công ty cổ phần Gốm Mỹ
 Công ty thực phẩm Yng Sing
 Công ty Việt Pháp Victory
 Công ty TNHH Song Phú
 Công ty TNHH Tribeco miền Bắc
 Các Công ty khác...