Sản phẩm
Ly hợp, má phanh dạng phẳng

Hiện tại Công ty đang cung cấp cho thị trường má phanh phẳng dưới 2 dạng:

- Má phanh phẳng dạng Block được khách hàng sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau để làm má hãm và tán vào xương thép dưới dạng phanh đĩa. Để tạo thuận lợi cho việc sử dụng và thay thế công ty đang nghiên cứu chuyển dần sang chế tạo các loại phanh đĩa xe tải nhỏ và phanh đĩa xe hơi .
- Má phanh phẳng dạng mềm được tán vào các má hãm có đường kính guốc phanh khác nhau tạo sự thuận lợi cho người sử dụng.